Xolo ja JTO


Työryhmää kaivataan!
SuKaRo:ryn hallitusksessa ja jalostustoimikunnassa ei ole meksikonkarvatonkoiraihmisiä montaa, joten jokaisen panos on tärkeä.
Suomen Seurakoirayhdistykselle olemme alustavasti antaneet aikataulun, että vuoden 2023 aikana saamme kokoon jotakin. Luonnos on tavoitteena lähettää heille tarkastukseen vuoden 2024 kevään aikana ja saada Suomen Kennelliitolle hyväksyttäväksi saman vuoden syksylle.
Kiinnostuitko?
Laitahan viestiä hallitukselle vaikka sähköpostilla sukaro@sukaro.net ja lähdetään siitä liikkeelle.

Missä menemme nyt?

15.9.2023
JTO on siltä osin tehty, sikäli kun on ollut mahdollista.
Rotua omistavien ja kasvattavien kokemuksia ja ajatuksia, tietotaitoa kaivataan kipeästi.
Seuraavassa vaiheessa se lähtee SSKY:n käsittelyyn ja täydennettäväksi, ennen SKL:ään hyväksyntään menoa. Ota yhteyttä: sukaro@sukaro.net ja saadaan yhteistyöllä homma pakettiin.


10.3.2023 tilanne.
Työryhmään olemme saaneet koottua neljä henkilö, mutta lisääkin mahtuu.
Jalostuksentavoiteohjelma on myös saatu polkaistua tulille, se on tällä hetkellä aika hyvällä mallilla jo kehittymässä. Seurakoirayhdistyksen kanssa aikataulusta olemme alustavasti sopineet, että pyrimme saamaan jotain hyväksyttäväksi heille kevätkokoukselle 2024.


Mikä ja miksi?
JTO (Jalostuksen Tavoiteohjelma)
Jalostuksen tavoiteohjelman laatiminen on pakollista kaikille niille roduille, joita rekisteröidään yli 50 koiraa vuodessa. Rotujärjestön käsittelyn jälkeen JTO lähetetään vielä Suomen Kennelliiton jalostustieteelliselle toimikunnalle hyväksyttäväksi.
Se on voimassa viisi vuotta kerrallaan.
Meksikonkarvatonkoiran rekisteröinnit ovat ylittäneet tämän ja Suomen Karvattomat Rodut ry:n tulee tehdä myös meksikonkarvatonkoiralle JTO.

JTO on tietopaketti, johon on koottu mitattua tietoa rodun tilasta eri näkökulmista. Se on tarkoitettu sekä kasvattajille, että muille rodusta kiinnostuneille. Tavoiteohjelmassa pyritään kartoittamaan rodun ongelmat ja ne asiat, joiden säilyttämistä pidetään tärkeinä, ja etsitään keinoja edetä haluttuun suuntaan. Sen avulla myös suunnitellaan toimintaamme pidemmällä aikavälillä.

Mitä tulossa JTO :n myötä?
Tavoiteohjelmassa kerätään tietoa koirien  terveydestä, iästä ja kuolinsyistä, järjestetään jalostustarkastuksia.
Kuulisimme mielellämme, mitä näistä sinä pitäisit tarpeellisina ja mihin olisit valmis osallistumaan?
JTO:hon on koottu ohjeluonteisesti kasvattajien ja harrastajien kokemuksiin perustuvia tietoja, joilla pyritään ottamaan huomioon tasapuolisesti terveys, luonne, ulkomuoto, käyttöominaisuudet ja laaja geenipohja. Kommentoi myös näiden toimivuutta, sekä aloittavan kasvattajan, että kokeneemman konkarin näkökulmasta!