Yhdistys pyrkii mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan järjestämään toimintaa jäsenistölleen yhdistyksen säännöissä mainitun pykälän mukaisesti:

sukaro_animation

3§ Toiminta
Yhdistyksen toiminta kattaa koko Suomen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

Järjestää karvattomia koiria harrastaville jäsenilleen harrastukseen liittyviä näyttely-, opetus-, valmennus-, neuvonta ja kasvatustilaisuuksia.
Kehittää kasvatus- ja jalostustyössä tarvittavaa tietoutta hyvätasoisen koirankasvatuksen saavuttamiseksi.
Valvoo yhdistyksen ja sen jäsenten etuja.
Voi julkaista omaa tiedotuslehteä

Toimii yhdessä muiden ulkomaisten vastaavien yhdistysten kanssa ja ylläpitää yhteyksiä muihin Suomessa toimiviin koirayhdistyksiin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan
Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
Järjestää keräyksiä ja arpajaisia
Omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

Yhdistyksen toimintaan vuosittain kuuluvat tällä hetkellä mm. erilaisten tapahtumien järjestäminen, kuten esim. joka syksyinen SuKaRoiset, joka on järjestetty jäsenistölle jo vuodesta 2002 lähtien, ensimmäiset vuodet Suolahdessa, sittemmin Riihimäen Kennelmajalla.
Jäsenlehti Naku-Huisku kuuluu yhtenä osana jäsenistön etuihin ja se ilmestyy kerran vuodessa.
– Keskustelufoorumi on toiminut alusta saakka yhdistyksen jäsenistön yhteydenpitokanavana aina vuoteen 2009 saakka. Käyttö hiipui ja keskustelufoorumi siirtyi yhdityksen nimeä kantavalle Facebooksivulle.

Yhdistyksen Y-tunnus: 3056084-2