Open Show – näyttelysäännöt

Yleistä

Näitä sääntöjä noudatetaan Suomen Karvattomat Rodut – SuKaRo ry:n Open Show – näyttelyissä. Näyttely on epävirallinen, eikä sen tuloksia tunnusteta Suomen Kennelliitossa, eikä tallenneta SKL:n jalostustietojärjestelmään. Näyttelyssä ei myöskään jaeta CAC eikä CACIB – palkintoja.
Tässä näyttelyssä saadut tulokset kelpaavat kuitenkin SuKaRon ylläpitämän Vuoden Voitokkain – pistelaskuihin yhtenä näyttelynä.

Ilmoittaessaan koiran näyttelyyn näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä sekä Kennelliiton näyttelynjärjestämisohjeita, Kennelliiton sääntöjä ja FCI:n ohjeita ja eläinsuojelulakia.

Suuri perunkarvatonkoiria
Iso Perunkarvaton koira Porvoon juhla näyttelyn Rop

Näyttelyiden tarkoitus

Näyttelyiden tavoitteena on tuoda karvattomien koirien harrastajat yhteen, edistää harrastajien yhteenkuuluvuutta, luoda mukava tapahtuma harrastajien parissa. Edistää terveiden, hyväluonteisten, hyvinvoivien koirien tunnettuutta ja tukea kasvattajien kasvatutyötä ja koota harrastajat yhteen.
Open Show – näyttelyt ovat yksi koiraharrastuksen muoto, jossa koiraharrastajilla on mahdollisuus kilpailla omistamiensa tai esittämiensä koirien kanssa, tämä epävirallinen Open Show on kuitenkin leikkimielinen, jossa myös lemmikkikoirilla on mahdollisuus osallistua.

Koirien hyvinvointi

Koirien hyvinvoinnin on oltava koiranäyttelyissä aina etusijalla.
Näytteilleasettajan tulee huolehtia koiriensa hyvinvoinnista ja hyvästä kohtelusta näyttelyssä ja näyttelyyn valmistauduttaessa. Koiria ei saa kohdella huonosti ja/tai altistaa niitä vaarallisille olosuhteille. Tämän noudattamatta jättäminen voi johtaa kyseisestä näyttelystä poistamiseen tai – ja tulosten mitätöintiin.

Koirien käsitteleminen niiden hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavilla aineilla on kielletty. Tämä koskee myös koiran karvapeitteen rakenteen, muodon tai värin käsittelyä sekä ihon, kynsien tai kirsun värjäystä.

Osallistumisoikeus

Näyttelyyn saavat osallistua koirat, jotka ovat FCI:n tunnustaman maan kenneljärjestössä rekisteröity ja edustavat Suomen Karvattomat Rodut – SuKaRo ry:n alaisia edustamia virallisia rotuja. Koirien tulee myös täyttää voimassa olevat Kennelliiton rokotusmääräykset. Koira voi olla steriloitu, kastroitu tai siinä voi olla jonkin selvästi rotumääritelmän vastainen virhe. Kyseessä ei ole virallinen näyttely.

Näyttelyyn ei saa osallistua

 • sairas koira
 • koira, jota ei ole rokotettu Kennelliiton rokotusmääräysten mukaan
 • kantava narttu alle 30 vuorokautta ennen laskettua aikaa (laskettu aika = 63 vrk ensimmäisestä astutuksesta) ja synnyttänyt narttu alle 75 vrk synnytyksen jälkeen
 • aggressiivinen koira
 • koira, jolla on pakko pitää esim. kuonokoppaa tai muuta hallintavälinettä sen arvaamattoman käytöksen vuoksi
  • Valjaat eivät estä osallistumista ja esiintymistä, kyseessä on leikkimielinen näyttely.
 • koira, jonka karvapeite on värjätty
 • koira, jonka suorituskykyyn on vaikutettu Kennelliiton antidopingsäännön vastaisesti
 • koira tai henkilö, jolla tai jonka omistajalla on Suomen Kennelliiton tai Suomen lain määräämä kielto tai este osallistua ja esiintyä koiratapahtumissa

Ilmoittautuminen näyttelyyn

Ilmoittautuminen näyttelyyn tapahtuu ennakkoon. Yhdistys ottaa ilmoittautumisia vastaan erikseen joka vuonna ilmoittamallaan sähköisellä tavalla. 

Koira on ilmoitettava näyttelyyn sillä nimellä ja sen rotuisena, jolla se on rekisteröity. Se on ilmoitettava laatuarvosteluluokkaan, johon se on oikeutettu osallistumaan.

Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen koiraa ei voida siirtää toiseen luokkaan ellei kysymyksessä ole järjestäjästä johtuva virhe.
Jos koirasta on ilmoitettaessa annettu vääriä tietoja, koira voidaan sulkea näyttelystä ja mitätöidä sille jo mahdollisesti annetut tulokset.

Maksut

Ilmoitusmaksu tulee maksaa ennakkoon näyttelyn järjestämisilmoituksessa annettuun määräpäivään mennessä. 

Ilmoittautumismaksu voidaan palauttaa, mikäli näyttelypäivä ei toteudu ja tapahtuma joudutaan peruuttamaan. Palauttamiseen oikeuttaa koiran äkillinen sairastuminen tai poismeno eläinlääkärin todistuksella. 

Suomen Karvattomat Rodut – SuKaRo ry:n hallitus käsittelee ilmoittaumismaksun palauttamisen mahdollisuuksien mukaan viipymättä. 

Tästä ilmoitetaan näytteilleasettajalle kirjallisesti.

Ilmoittautumismaksua ei palauteta, mikäli force major – syin näyttelypäivä ei toteudu ja tapahtuma joudutaan peruuttamaan.
(yleisötapahtumat viranomaisten toimesta, liikennelakko tai koirien tai ihmisten pandemiatilanne)
Koiraa ei ole rokotettu asianmukaisesti.

Koiran omistaja sairastuu.

Tuomarinmuutos ei oikeuta myöskään ilmoittautumismaksun palauttamiseen, kyseessä on leikkimielinen ja epävirallinen kilpailu, jolla on myös tarkoitus tukea yhdistyksen toimintaa.

Näytteilleasettajaa koskevat määräykset

OpenShow
OpenShow 2023

Koirien hyvinvointi on etusijalla. Näytteilleasettajan tulee huolehtia oman, sekä tarvittaessa kanssa kilpailijoiden koirien hyvinvoinnista. 

Näytteilleasettaja on vastuussa aiheuttamistaan vahingoista henkilökohtaisesti, niin näyttelypaikkaa, sen tai yhdistyksen omaisuutta, sekä toisia osallistujia sekä heidän lemmikkejään kohtaan, myös koiriensa aiheuttamista vahingoista.

Näyttelypaikalla ei saa esiintyä tai käyttäytyä sopimattomasti, hyvän tavan vastaisesti, eikä erityisen päihtyneenä. Tuomarin moittiminen on myös kielletty.

Epäasiallinen jälkipuinti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa yms. antaa yhdistykselle oikeuden olla jatkossa hyväksymättä näytteilleasettajaa tai hänen omistamiaan koiria jatkossa näyttelyyn, joko pysyvästi tai määräajan puitteissa. 

Tästä ilmoitetaan näytteilleasettajalle henkilökohtaisesti ja kirjallisesti.
Tieto ei ole julkista, vaan yhdistys ja sen toimihenkilöt ovat salassapitovelvollisia.

Tuomarit

Näyttelyssä pyritään hankkimaan virallinen tuomari, all-a-rounder tai sellainen, jolla on arvosteluoikeudet Suomen Karvattomat Rodut – SuKaRo ry:n edustamiin rotuihin. Kyseessä on kuitenkin leikkimielinen kilpailu, jossa ei jaeta virallisia tittleleitä, on yhdistyksellä mahdollisuus pyytää ja ottaa tuomari, jolla virallisia arvosteluoikeuksia ei ole. Myös kasvattaja- tai harrastaja tuomareita voidaan käyttää.

Koirien arvostelu

Ulkomuototuomari antaa jokaisesta koirasta verbaalisen arvostelun kehäsihteerille, jonka sihteeri kirjaa ylös, joko paperille käsin kirjoitettuna tai sähköiseen muotoon. Yhdistys pidättää oikeuden julkaista arvostelut vain sähköisessä muodossa.

Koiran saamat tulokset ovat julkista tietoa, jotka voidaan julkaista Suomen Karvattomat Rodut – SuKaRo ry:n internetsivuilla, Facebook ryhmässä sekä Instagram tilillä ilman erillistä suostumusta. Sama koskee näyttelyssä yhdistyksen edustaman kuvaajan ottamia valokuvia.

Mikäli koiralta on terveydellisin tai tapaturmaisin syin jouduttu poistamaan hampaita, häntänikamia yms. voi tuomari halutessaan ottaa vastaan ja hyväksyä lääkärinlausuntoja ja todistuksia. Sen tulee kuitenkin olla Suomen Kennelliiton hyväksymä lomake ja se voidaan esittää myös Suomen Kennelliiton sähköisen jalostustietojärjestelmän kautta, ennen arvostelussa olevan luokan alkamista. Todistuksesta tulee jonkinlainen merkintä arvostelulomakkeeseen.

Arvostelusta myöhästynyt koira voi saada vain laatuarvostelun.

Arvosteluperusteet

Koirat arvostellaan, kuten virallisissa koiranäyttelyissä, sääntöjen mukaisessa järjestyksessä, nuorimmasta vanhimpaan, luokittain ensin urokset ja sitten nartut.

Arvosteluluokat

Kasvattaja- ja jälkeläisluokkaa lukuun ottamatta koira voi kilpailla vain yhdessä laatuarvosteluluokassa, joka ilmoittajalla on mahdollisuus valita sääntöjen mukaan.

Urokset ja nartut arvostellaan erikseen, lukuun ottamatta rotunsa paras, kasvattaja- ja jälkeläisluokkia, ryhmäkilpailuja ja Best in Show -kilpailua.

Koira voidaan ilmoittaa vain yhteen seuraavista luokista

Lemmikkiluokka (PET)

Lemmikkiluokka (PET), laatuarvostelu koirille, jotka eivät voi jonkin ominaisuutensa vuoksi osallistua virallisiin luokkiin.
Lemmikkiluokan koirat eivät kilpaile BIS-kehässä muiden luokkien kanssa.

Pikkupentuluokka (PPEN)

Pikkupentuluokka (PPEN) laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelypäivänä täyttävät viisi (5) kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet seitsemää (7) kuukautta.
Tuomari voi antaa kunniapalkinnon pennuille, jotka hän katsoo sen arvoisiksi. Kilpailu voidaan järjestää jos pentuja on tarpeeksi.
Suomen Karvattomat Rodut – SuKaRo ry voi päättää halutessaan jättää järjestämättä tämän silti.

Pentuluokka (PEN)

Pentuluokka (PEN), kilpailuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelypäivänä täyttävät seitsemän (7) kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet yhdeksää (9) kuukautta. 

Best in Show pentu -kilpailu voidaan järjestää jos pentuja on tarpeeksi.
Suomen Karvattomat Rodut – SuKaRo ry voi päättää halutessaan jättää järjestämättä tämän silti.

Junioriluokka (JUN)

Junioriluokka (JUN), laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelypäivänä täyttävät yhdeksän (9) kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet kahdeksaatoista (18) kuukautta.

Rotunsa paras juniori jatkaa edelleen kilpailemista Best in Show -juniorin arvosta, mikäli kilpailu näyttelyssä järjestetään.

Nuorten luokka (NUO)

Nuorten luokka (NUO), laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelypäivänä täyttävät viisitoista (15) kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet kahtakymmentäneljää (24) kuukautta.

Avoin luokka (AVO)

Avoin luokka (AVO), laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelypäivänä täyttävät viisitoista (15) kuukautta. Luokassa ei ole yläikärajaa.

Valioluokka (VAL)

Valioluokka (VAL), laatuarvostelu koirille, jotka ovat Suomen muotovalioita tai jonkin FCI:n tunnustaman kenneljärjestön tai kansainvälisiä vahvistettuja muotovalioita. Suomen muotovalio on ilmoitettava aina valioluokkaan, ellei koiralla ole oikeutta osallistua veteraaniluokkaan. Juniori- ja veteraanivalion arvot yksinään eivät oikeuta koiraa osallistumista valioluokkaan. 

Veteraaniluokka (VET)

Veteraaniluokka (VET), laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelypäivänä täyttävät kahdeksan (8) vuotta.

Rodun parhaan veteraanin valintaan osallistuvat paras erinomaisella kunniapalkinnolla palkittu uros- ja narttuveteraani. Rotunsa paras veteraani jatkaa edelleen kilpailemista Best in Show -veteraanin arvosta, mikäli kilpailu näyttelyssä järjestetään.

Paras uros / paras narttu -luokka (PU/PN)

Paras uros / paras narttu -luokka (PU/PN). Tähän luokkaan ovat oikeutettuja osallistumaan koirat, jotka ovat sijoittuneet juniori-, nuorten, avoin, valio-, tai veteraaniluokassa neljän (4) parhaan joukkoon laatupalkinnolla erinomainen ja palkittu kunniapalkinnolla. 

Rodun (ROP) ja vastakkaisen sukupuolen paras (VSP)

Rodun (ROP) ja vastakkaisen sukupuolen paras (VSP).

Rodun parhaan valintaan osallistuvat paras uros ja paras narttu.

Kasvattajaluokka (KAS)

Kasvattajaluokka (KAS) on laatuarvostelu, jossa kilpailee neljän saman rotuisen koiran muodostama ryhmä. Koirien on oltava saman kasvattajan kasvattamia tai samalle FCI:n vahvistamalle kennelnimelle rekisteröityjä.

Kasvattaja saa kilpailla yhdessä näyttelyssä vain yhdellä ryhmällä rotua kohti.

Jos tuomari katsoo ryhmän olevan riittävän tasalaatuinen ja korkeatasoinen, hän voi antaa sille kunniapalkinnon.

Kasvattajaluokan kilpailuarvostelussa tuomari sijoittaa neljä (4) kasvattajaryhmää paremmuusjärjestykseen.

Best in Show -kasvattajaluokka (BIS-KAS)

Best in Show -kasvattajaluokka (BIS-KAS). Rodun paras kunniapalkinnolla palkittu kasvattajaryhmä osallistuu näyttelyn parhaan kasvattajaryhmän valintaan. Tuomari sijoittaa neljä (4) parasta ryhmää paremmuusjärjestykseen.

Best in Show veteraani -kilpailuun (BIS-VET)

Best in Show veteraani -kilpailuun (BIS-VET) osallistuvat rotunsa parhaat veteraanit. Tuomari sijoittaa neljä (4) parasta koiraa paremmuusjärjestykseen.

Best in Show (BIS)

Best in Show (BIS) valitaan edellisten luokkien voittajista, jotka tuomari sijoittaa paremmuusjärjestykseen.

Arvostelun kulku

Laatuluokka

Arvostelu noudattaa FCI:n virallisia näyttelysääntöjä siten, että koirat katsotaan ensin ryhmänä, sitten vuorollaan läpi. Tuomari voi halutessaan antaa koiralle kunniapalkinnon (KP). Kaikki kunniapalkinnon saaneet esitellään yhdessä ja jaetaan järjestykseen sijoille 1 – 4.

Kilpailuarvostelu

Kilpailuarvostelussa tuomari sijoittaa luokittain kunniapalkinnolla palkitut koirat neljä (4) parasta koiraa paremmuusjärjestykseen

Erikoisluokat ja kilpailut

Paras pää

Tuomari voi halutessaan laatu- tai kilpailuluokan yhteydessä antaa koiralle tunnustuksen ja sillä pyytää koiraa paras pää -erikoisluokkaan, tästä merkitään rasti arvostelulomakkeeseen. Kilpailu järjestetään viimeisenä BIS-kehän jälkeen. 

Kaikki tämän lisämaininnan saaneet koirat osallistuvat yhtäaikaa kehään, tuomari laittaa koirat paremmuusjärjestykseen 1 – 4.

Paras liike

Tuomari voi halutessaan laatu- tai kilpailuluokan yhteydessä antaa koiralle tunnustuksen ja sillä pyytää koiraa paras liike -erikoisluokkaan, tästä merkitään rasti arvostelulomakkeeseen. Kilpailu järjestetään viimeisenä BIS-kehän jälkeen. 

Kaikki tämän lisä maininnan saaneet koirat osallistuvat yhtä aikaa kehään, tuomari laittaa koirat paremmuusjärjestykseen 1 – 4.

Paras karva

Tuomari voi halutessaan laatu- tai kilpailuluokan yhteydessä antaa koiralle tunnustuksen ja sillä pyytää koiraa paras karva -erikoisluokkaan, tästä merkitään rasti arvostelulomakkeeseen. Kilpailu järjestetään viimeisenä BIS-kehän jälkeen. 

Kaikki tämän lisämaininnan saaneet koirat osallistuvat yhtäaikaa kehään, tuomari laittaa koirat paremmuusjärjestykseen 1 – 4.

Paras iho

Tuomari voi halutessaan laatu- tai kilpailuluokan yhteydessä antaa koiralle tunnustuksen ja sillä pyytää koiraa paras iho – erikoisluokkaan, tästä merkitään rasti arvostelulomakkeeseen. Kilpailu järjestetään viimeisenä BIS-kehän jälkeen. 

Kaikki tämän lisämaininnan saaneet koirat osallistuvat yhtäaikaa kehään, tuomari laittaa koirat paremmuusjärjestykseen 1 – 4.

Arvostelun muuttaminen

Tuomarin arvostelu on lopullinen, eikä siitä voi valittaa. Tuomari ei voi muuttaa koirasta antamaansa arvostelua, ellei ole tapahtunut järjestely- tai muuta siihen verrattavaa virhettä (esim. koira on arvosteltu luokassa, johon sillä ei ole ollut oikeutta osallistua). 

Mikäli kyseessä on merkintävirhe, joka voidaan tulosten perusteella oikaista, voidaan se tehdä tulosten tarkastuksen yhteydessä.

Valitukset

Valitukset tulee osoittaa Suomen Karvattomat Rodut – SuKaRo ry:n hallitukselle kirjallisena. Hallitus käsittelee sen kokouksessaan ja ilmoittaa valituksen tehneelle siitä kohtuullisen ajan kuluessa kirjallisesti.

Tapahtuma on leikkimielinen ja epävirallinen.

Sijoitusta osoittavat värit

Pyörittävä kehäsihteeri voi halutessaan näyttää viuhkasta tai antaa koiralle hihnaan kiinnitettävän nauhan osoittamaan sijoitusta.

 1. PUNAINEN
 2. SININEN
 3. KELTAINEN
 4. VIHREÄ
 5. KUNNIAPALKINTO Vaaleanpunainen