1. RekisterinpitäjäSuomen Karvattomat Rodut – SuKaRo ry
Myllynkulmantie 111, 31700 URJALA
2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilöSelänniemi, Anna
puheenjohtaja@sukaro.net
3. Rekisterin nimiSuomen Karvattomat Rodut – SuKaRo ry
jäsenrekisteri
4. Rekisterin käyttötarkoitusRekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.
5. Rekisterin tietosisältöRekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:
Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin, sähköposti ja www.osoite)
Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
Syntymäaika
Liittymispäivä
Roolit ja muut vastaavat tiedot
6. Säännönmukaiset tietolähteetJäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta, joko sähköisessä tai paperimuodossa.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutuksetRekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteetTiedot sijaitsevat sähköisessä muodossa palvelimella, johon pääsee vain henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.
GPDR-tiedot jäsenrekisteristä FloMembers – palvelun sivuilta TÄSTÄ!
9. Tarkastusoikeus

 

 

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.
10. Rekisteritietojen korjaaminenRekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.