Sähköisen jäsenrekisterin rekisteriseloste

1.Rekisterinpitäjä Suomen Karvattomat Rodut – SuKaRo ry

Harjuviita 18 A 22, 02110 Espoo

2.Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö Leena Hoppania

puh. 040 7242 076

email puheenjohtaja@sukaro.net

3.Rekisterin nimi Suomen Karvattomat Rodut – SuKaRo ry

jäsenrekisteri

4.Rekisterin käyttötarkoitus Rekisteri yhdistyksen jäsenistä.
5.Rekisterin tietosisältö Kaikki kentät eivät ole pakollisia:

nimi

osoite

kotipaikka

puhelinnumero

sähköpostiosoite

www-osoite

laskutustiedot

syntymäaika

liittymispäivä

roolit ja muut vastaavat tiedot

6.Säännönmukaiset tietolähteet Ei ole
7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset Tietoja ei luovuteta
8.Rekisterin suojauksen periaatteet Tiedot sijaitsevat sähköisessä muodossa palvelimella, johon pääsee vain henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.