JTO ja PEVISA

Mikä ja miksi?
JTO (Jalostuksen Tavoiteohjelma)
Jalostuksen tavoiteohjelman laatiminen on pakollista kaikille niille roduille, joita rekisteröidään yli 50 koiraa vuodessa. Rotujärjestön käsittelyn jälkeen JTO lähetetään vielä Kennelliiton jalostustieteelliselle toimikunnalle hyväksyttäväksi. Se on voimassa viisi vuotta kerrallaan, tämä ensimmäinen JTO:mme siis vuodet 2010-2014.
JTO on tietopaketti, johon on koottu mitattua tietoa rodun tilasta eri näkökulmista. Se on tarkoitettu sekä kasvattajille, että muille rodusta kiinnostuneille. Tavoiteohjelmassa pyritään kartoittamaan rodun ongelmat ja ne asiat, joiden säilyttämistä pidetään tärkeinä, ja etsitään keinoja edetä haluttuun suuntaan. Sen avulla myös suunnitellaan toimintaamme pidemmällä aikavälillä.

PEVISA – ohjelma (Perinnöllisten Vikojen ja Sairauksien vastustamisohjelma)
On Suomen Kennelliiton hyväksymä ohjelma, jolla pyritään ehkäisemään koirilla esiintyviä erityisen perinnöllisiä vikoja ja sairauksia.

Ohjelman tavoitteena on vähentää pääasiassa sellaisten periytyvien vikojen tai sairauksien leviämistä rodun kantaan, jotka alentavat koiran elinkykyä tai -toimintoja tai aiheuttavat koiran elämän laadun alenemisen.
Ohjelman pääpaino on ongelmien ennalta ehkäisemisessä.
Ehtona rotuyhdistyksen liittymiselle PEVISA :n on, että sillä on Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan hyväksymä jalostuksen tavoiteohjelma, josta selviää rodun jalostukselle asetetut suuntaviivat ja painopisteet. Voidakseen ilmoittaa ohjelmaan kuuluvan rodun pentueen Kennelliiton rekisteriin, pentueen vanhempien on täytettävä rotukohtaiset ehdot. Nämä ehdot määritellään kullakin rodulla tyypillisesti tavattavien vikojen ja sairauksien mukaan. Ehtona voi olla esimerkiksi rekisteröintiä edeltävä pakollinen tutkimus näiden nimenomaisten ongelmien toteamiseksi.

Mitä tulossa JTO :n myötä?
Tavoiteohjelmassa ehdotetaan monenlaisia hankkeita tuleville vuosille:
kerätään tietoa perunkarvatonkoirien  terveydestä, iästä ja kuolinsyistä, järjestetään jalostustarkastuksia, tutkitaan mahdollisuuksia järjestää luonnetestejä, pidetään ohjaavia koulutuksia. Kuulisimme mielellämme, mitä näistä sinä pitäisit tarpeellisina ja mihin olisit valmis osallistumaan.
JTO:hon on koottu ohjeluonteisesti kasvattajien ja harrastajien kokemuksiin perustuvia tietoja, joilla pyritään ottamaan huomioon tasapuolisesti terveys, luonne, ulkomuoto, käyttöominaisuudet ja laaja geenipohja. Kommentoi myös näiden toimivuutta, sekä aloittavan kasvattajan, että kokeneemman konkarin näkökulmasta!

Missä tilanteessa menemme nyt?

Nyt 2022 – 2026 JTO lähettiin Suomen Seurakoirayhdistykseen (SSKY), josta saimme palautetta ja korjausehdotuksia. Kaisa Matilainen toteutti muutokset ja nyt se on palautettu jälleen SSKY:n arvioon. Heidän kokoksen hyväksynnän jälkeen se lähtee Kennelliittoon (SKL) ja tulee voimaan vasta hyväksymisen jälkeen.

PEVISA –ohjeen hyväksyminen toteutetaan samoin kuin JTO.


TILANNE JTO ja PEVISA KÄSITTELYSSÄ

29.3.2021

SSKY:n ehdotuksen mukaiset muutokset tehty jalostuksentavoiteohjelmaan.
Ehdotuksessa pyydettiin päivittämään PEVISA-ohjeet JTOn sisälle.
Liitteenä alla uusi versio.

Perunkarvatonkoiran JTO 2022 – 2026 (v 2.0)

28.2.2021

Perunkarvatonkoira JTO – 2022 – 2026 (v 1.0)

Jalostuksentavoiteohjelma käsiteltiin ja hyväksyttiin SuKaRo ry:n vuosikokouksessa Lohjan ABC-asemalla. Muutokset on nähtävissä ylläolevassa tiedostossa.

10.2.2021

JTO-luonnos ja PEVISA-ohjeiden luonnos laitettu esille verkkoon tutustumista ja jäsenistön kommentointia varten.
Luonnoksiin voit tutustua TÄÄLLÄ!