Ruokaviraston koirarekisteri

© Tekijänoikeus: Getty Images/iStockphoto

Vuoden 2023 alusta kaikki koirat Suomen koirat on pitänyt mikrosiruttaa. Meitä rotukoiraharrastajia tämä ei sinällään kosketa, sillä rotukoirat rekisteröidään automaattisesti sen maan kennelliittoon, jossa ne ovat syntyneet sekä pääsääntöisesti aina uudelleen Suomen Kennelliittoon maahantuonnin yhteydessä.
Nyt toukokussa 2023 avattava koirarekisteri tulee toiseksi pakolliseksi menoeräksi ja rekisteröintipaikaksi myös meille rotukoiraharrastajille.

Rekisterin tarkoituksena on estää monirotuisten koirien valvomaton lisääntyminen sekä pentutehtailu, kuin myös koirien laiton ja hallitsematon maahantuonti ulkomailta. Uuteen rekisteriin tulee siis merkitä kaikki koirat ja niiden omistajatiedot.

  • Koirasta tulee ilmoittaa mikrosirun tunnistuskoodi
  • Syntymäaika (tai aika-arvio siitä)
  • Rotu tai kuvaus koiran ulkoisista merkeistä. (Roduksi voi merkitä myös monirotuinen)
  • Väri

Vuonna 2023 aikana syntyneen pennun tiedot tulee ilmoittaa viimeistään sen ollessa 3kk ikäinen ja ennen vuotta 2023 syntyneiden koirien tiedot tulee ilmoittaa vuoden 2023 loppuun mennessä.

Maksaako tämä?
No tottakai! Jos koiran ilmoittaa sähköisesti, sen kustannus on 10€/koira.
Jos haluat ilmoittaa koiran paperisella ilmoituslomakkeella, hinta lähes tuplaantuu 19€/koira.

Mitä tapahtuu, jos koiraa ei rekisteröi?
Ely-keskus on kaavaillut, että rekisteröimispakon noudattamatta jättämisestä voidaan määrätä jopa sakkorangaistus, esimerkiksi eläinsuojelutarkastuksen yhteydessä, tiedottaa Ruokavirasto. Hintahaarukaksi on tällä hetkellä kaavailtu vähintään 300€ ja enintään 5000€ seuraamusmaksua.

Koirarekisteriin pääset tästä:
koirarekisteri.ruokavirasto.fi

Suomessa on jo olemassa kattava Kennelliiton ylläpitämä koirarekisteri, jossa on eri lähteistä riippuen kerrottu olevan noin 530 000 – 580 000 koiraa. Marraskuussa 2022  Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on yhteensä noin 700 000 koiraa. Taloustutkimuksella teetetty kysely puolestaan kertoo Suomessa olevan yli 800 000 koiraa eli noin joka viidennessä taloudessa on koira. Suomen Kennelliiton rekisteriin on merkitty se alle 600 000 koiraa eikä sitä pidetty riittävän kattavana, sekä sen hyödyntämistä viranomaisrekisterin luomisessa vastaan tuli neljä kirjainta: GDPR. Eli EU:n yleinen tietosuoja-asetus.

– Toisen keräämästä rekisteristä ihmisten ja koirien tietoja ei voi hyödyntää ilman, että jokainen ihminen antaa luvan näiden tietojen ottamiseen ja siksi viranomaisen on luotava itse uusi rekisteri.