Kennelliitto toivoo kasvattajilta kommentteja terveydenhuolto-ohjelman suunnitelmasta