SKL Jalostustieteellisen toimikunnan kokous 2/2012
(saatu SuKaRo ry: lle tiedoksi 3.4.2012)

JTT:n päätös 15.3.2012 (2/2012):
Toimikunta hyväksyy esityksen perunkarvattomien koirien JTO:ksi korjauksin. Myös luonnetoimikunnan kirjaamat kommentit on huomioitava.
Korjattu ohjelma pitää toimittaa tiedoksi Kennelliiton toimistolle ja ohjelma on voimassa kauden 2012 – 2016.

Koska rodulla vasta nyt on hyväksytty JTO, siirtää toimikunta kokouksessaan 12/2010 rodulle hyväksymänsä PEVISA-ohjelman voimaantuloa vuoden 2013 alkuun. Rodulle on hyväksytty seuraava rotukohtainen PEVISA-ohjelma:
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja polvitarkastuslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kk.
Ohjelma on voimassa 1.1.2013 – 31.12.2016.


Tärkeä tiedotus kaikille alkuvuodesta 2013 perunkarvatonkoira -pentuetta suunnitteleville!
PEVISA-ohjelma tulee voimaan 01.01.2013.

PEVISA-ohjelma
PERUNKARVATONKOIRA

Ohjelma on voimassa 01.01.2013 – 31.12.2016

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja polvitarkastuslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto.
Silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kk.

PEVISA-vaatimukset koskevat kaikkia rodun muunnoksia.

———–
Selvennöksiä PEVISA-ohjeeseen:
– Lonkkakuvauslausunto on tällä hetkellä PEVISA- ohjeen ja SKL lonkkalausuntoja koskevien ohjeiden mukaisesti voimassa 31.12.2016 saakka, jonka jälkeen sitä tarkistetaan.
– Polvitarkastuslausunto on tällä hetkellä PEVISA- ohjeen ja SKL polvilausuntoja koskevien ohjeiden mukaisesti voimassa 31.12.2016 saakka, jonka jälkeen sitä tarkistetaan.
– Muut vaatimukset lonkkien ja polvien osalta näet jalostussuosituksista.
– HUOM! SKL ei rekisteröi pentuetta jos pentue ei noudata PEVISA ohjeen mukaisia lausuntoja.