Vuosikokouskutsu 2024

KUTSU:

Suomen Karvattomat Rodut – SuKaRo ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen.

Kokous järjestetään sunnuntaina 21.4.2024 klo 14:00.

Toijalan ABC
Sirkesalontie 2
37800 Akaa

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Valitaan kokouksen:
 4. puheenjohtaja
 5. sihteeri,
 6. kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä
 7. kaksi (2) ääntenlaskijaa
 8. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 9. Käsitellään hallituksen vuoden 2023 toimintakertomus
 10. Esitetään vuoden 2023 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
 11. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 12. Muut esille tulevat asiat
 13. Kokouksen päättäminen

Mikäli haluat saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen tiedoksi muihin asioihin, on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle viikkoa ennen kokousta eli viimeistään lauantaina 13.4.2024 mennessä.

Huomioithan, että tässä kohdassa ei käsitellä päätösasioita.