Rotuyhdistyksen asettamiin tavoitteisiin on mahdollista päästä ainoastaan silloin, kun mahdollisimman suuri osa kasvattajista ja koiranomistajista saadaan sitoutumaan niihin.

Jäsenlehdessä sekä kotisivuilla rodun tilasta tiedottamalla rotuyhdistys pyrkii pitämään kasvattajat ajan tasalla populaationtilaan vaikuttavista seikoista. Liikakäytön riskeistä pyritään tiedottamaan ja tarvittaessa muutetaan rotuyhdistyksen jalostusohjesääntöjä.

Luonteen edistämiseen rotua harrastava yhdistys vaikuttaa saattamalla ihmiset tietoiseksi siitä, millainen rotumääritelmän mukainen luonne on sekä tekemällä luonnekyselyjä jäsenille.
Ulkomuototuomareiden koulutuksissa tuodaan esiin rodunomainen luonne, jotta myös tuomarit huomioisivat koiran oikeanlaisen luonteen tärkeyden.

Yhdistys jatkaa terveystulosten keräämistä ja julkaisemista sekä erilaisten yhteenvetojen julkaisemista jäsenlehdessä.
Lisäksi pyritään julkaisemaan terveyteen liittyviä artikkeleita ja järjestetään joukkotarkastuksia sekä luentoja.
Koiranomistajia kannustetaan osallistumaan terveystarkastuksiin, vaikka koiraa ei jalostukseen käytettäisikään.
Jalostustarkastukset ja terveystarkastukset ovat tärkeitä myös ns. kotikoirien osalta, koska niiden perusteella saadaan hyvä kokonaiskuva rodun sen hetkisestä tilasta.

Alla lisää tietoa roduista

PerunkarvatonkoiraMeksikonkarvatonkoira
Rotumääritelmä
Jalostusohjeet ja suositukset
Jalostuksentavoiteohjelma
Pevisa