KOIRAREKISTERIOHJE UUDISTUU VUODEN 2022 ALUSTA

Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 17.6.2021 uuden koirarekisteriohjeen, joka tulee voimaan 1.1.2022 ja koskee tästä päivämäärästä alkaen astutettuja pentueita. Uuden ohjeen myötä narttujen käyttöön on määritelty selkeät ikärajat. Rekisteröintimaksuja voidaan korottaa porrastetusti, jos kaikki vaatimukset eivät täyty. Ei jalostukseen eli EJ-rekisteri poistuu käytöstä, mutta FI- tai ER-rekisterissä oleva koira voidaan asettaa jalostuskieltoon.

EJ-rekisteri poistuu käytöstä

Pentueen rekisteröintimaksu korottuu porrastetusti, jos pentue ei täytä kaikkia pentuerekisteröinnin ehtoja astutushetkellä, mutta ehdot täyttyvät rekisteröintihetkellä. Kasvattaja voi näin rekisteröidä korkeintaan kolme pentuetta FI- tai ER-rekisteriin.

Koirakohtaisesti voidaan rekisteröidä vain yksi pentue korotetulla maksulla. Rajoitus koskee sitä vanhempaa, joka ei astutushetkellä täytä rotukohtaisia PEVISA-ehtoja.

EJ-rekisteri poistuu, mutta koiria voidaan merkitä vapaaehtoisesti tai siirtää joko toistaiseksi voimassa olevaan tai pysyvään jalostuskieltoon.

Koira tai pentue asetetaan pysyvään jalostuskieltoon jos:

  • koiralla tai pentueen vanhemmalla on rodun PEVISA-ohjelman mukaan jalostuksesta poissulkeva sairaus tai ominaisuus tai yhdistelmä ei täytä rodun PEVISA-vaatimuksia
  • koiralla tai pentueen vanhemmalla on Kennelliiton hyväksymissä virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos (lonkkaniveldysplasia, kyynärniveldysplasia, polvilumpioluksaatio ja spondyloosi)
  • narttu on synnyttänyt viisi pentuetta
  • narttu on täyttänyt 10 vuotta
  • narttu on pennutettu tiheästi yli 8-vuotiaana tapahtuneesta astutuksesta
  • koira tai pentue on isä-tytär-, äiti-poika- tai täyssisaryhdistelmästä
  • koiran tai pentueen polveutuminen on osoitettu vääräksi tai on epäselvä
  • Kennelliitto on evännyt pentueelle anotun poikkeusluvan.

Jalostuskielto voidaan kumota vain Kennelliiton päätöksellä.

Lue lisää aiheesta Suomen Kennelliiton sivuilla:
https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/koirarekisteriohje-uudistuu-vuoden-2022-alusta

Uusi koirarekisteriohje tästä:
https://www.kennelliitto.fi/files/koirarekisteriohje