Evira: Koirien maahantuontiin voi liittyä odottamattomia riskejä

Koirien liikkuminen Euroopassa sekä koirien tuonti Suomeen myös Euroopan ulkopuolelta on yleistynyt viime vuosina. Lisääntyneeseen lemmikkien matkustamiseen, jalostus- ja näyttelytoimintaan sekä ulkomailta tuotuihin koiriin voi liittyä odottamattomia riskejä. Myös laillisesti maahantuotujen koirien mukana saattaa tulla odottamaton eläintauti.

Pennun taustat tarkastettava

Aina koirien aikaisemmista elinoloista ei ole tietoa. Jotkin Suomessa myytävistä koirista ovat voineet kasvaa niin kutsutuissa pentutehtaissa. Pentujen ravitsemustila on usein heikko ja ne voivat kärsiä kuljetuksen aiheuttamasta stressistä. Epäsiisteissä olosuhteissa pennut saavat herkästi ripulitauteja, joita ovat esimerkiksi kokkidioosi, giardioosi ja kampylobakterioosi. Samoja taudinaiheuttajia esiintyy myös Suomessa. Tartunnat paranevat yleensä hyvin yleiskunnon kohetessa, mutta sairastuneet pennut voivat tartuttaa vastaanottopaikassa muita pentuja. Aikuiset koirat eivät yleensä sairastu.

On myös mahdollista, ettei emiä ei ole rokotettu asianmukaisesti, eikä niille ole välttämättä kehittynyt luonnollista immuniteettia esimerkiksi parvovirusta vastaan. Suojaamattomat pennut saavat helposti parvovirustartunnan Suomessa, kun ne viedään ulos ensimmäisen kerran.

Bruselloosi kannattaa tutkia lähtömaassa

Jalostukseen käytettävien koirien tuonnissa olisi tärkeää ottaa huomioon Brucella canis -bakteeri-infektion mahdollisuus. Bruselloosi leviää pääasiassa abortoitujen sikiöiden ja kohtueritteiden sekä siemennesteen ja virtsan välityksellä. Siitokseen käytettävät koirat olisi hyvä tutkia B. canis -vasta-aineiden varalta jo lähtömaassa.

Herpesvirusta myös Suomessa

Koirat voivat saada herpesvirustartunnan esimerkiksi ulkomaan näyttelymatkalla tai tuontikoiran mukana. Herpes tarttuu lähikontaktissa eikä siihen tarvita astutusta. Koiran herpesvirusta esiintyy Suomessakin.

Pennut saavat tartunnan synnytyksen yhteydessä synnytysteissä. Jos pennut eivät saa emältä suojaavia vasta-aineita maidon kautta, voi tartunta johtaa kuolemaan johtavaan yleisinfektioon.

Hyönteiset levittävät tauteja

Monet alkueläinten aiheuttamat taudit leviävät hyönteisten välityksellä. Ulkomaille matkustavilla koirilla on syytä olla suojaava lääkitys tartuntojen estämiseksi. Lisäksi on hyvä tarkistaa kaikki tuontikoirat ja Suomeen palaavat koirat salamatkustajien, etenkin kirppujen ja ruskeiden koiranpunkkien varalta.

Ilmastonmuutoksen myötä myös Suomeen voi kehittyä uusille hyönteislajeille otolliset olosuhteet. Suomalaisilta koirilta löydettiin ensimmäisen kerran leishmanioosi vuoden 2014 kesällä. Vaikka Suomen luonnossa ei todennäköisesti ole leishmanioosin levittämiseen sopivia hyönteisiä, voi tartunta levitä myös siemennesteen, koiranpureman tai erittävän kudosmuutoksen välityksellä.

Lähde: Evira