Tukkimiehen kirjanpitoVuoden Voitokkain on kalenterivuosittain järjestettävä kilpailu koiranäyttelyitä harrastaville
koirille. Osallistuvan koiran omistajan (tai vähintään yhden omistajista) tulee olla SuKaRo
ry:n jäsen.

Vuoden Voitokkain järjestetään erikseen perunkarvatonkoirille ja meksikonkarvatonkoirille,
molemmille erikseen kolmessa kokoluokassaan. Vuoden Voitokkain Pentu sekä Vuoden
Voitokkain Veteraani järjestetään molemmille roduille erikseen, mutta kummassakin rodussa
kaikki kokomuunnokset kilpailevat keskenään. Molempien rotujen jäsenkasvattajille
järjestetään yhteinen kilpailu Vuoden Voitokkain Kasvattaja.

Pisteet lasketaan Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmän (KoiraNet) kautta virallisten
Suomessa järjestettyjen näyttelyiden osalta. Muut näyttelyt, kuten epäviralliset pentunäyttelyt
sekä pentuluokat ja ulkomailla järjestetyt näyttelyt lasketaan mukaan, mikäli tiedot
arvosteluista ja osallistujista saadaan omistajien aktiivisuuden avulla pisteenlaskijoiden
tietoon. Myös tiedot RYP ja BIS ­kehissä sijoittumisesta tulee erikseen ilmoittaa.

SuKaRo ry:n nettisivuille kerätään näyttelytuloksia ja niitä päivitetään sitä mukaa kun tietoja
saadaan ja ehditään kirjata. Näyttelykohtaisille tulossivuille merkitään kaikkien koirien
näyttelytuloksen perään myös kyseisessä näyttelyssä saavutettu pistemäärä.

Vuoden Voitokkain ­kilpailuun osallistuvan koiran eri näyttelyistä saavuttamat pisteet
lasketaan yhteen ja esitetään erillisessä taulukossa. Taulukosta voi seurata pisteiden
kehittymistä vuoden aikana sekä varmistaa, että oma koira on kilpailussa mukana.

Kaikkien koirien omistajatietoa ei saa KoiraNetin kautta ja tämän takia jäsenenkin omistama
koira voi puuttua kilpailusta. Omistajan tulee huolehtia tieto pisteenlaskijalle mahdollisimman
heti tällaisen huomattuaan, jotta ajantasaista pistetilastoa voidaan ylläpitää. Omistajatiedon
täytyy olla pisteenlaskijalla viimeistään vuoden päättyessä.

Puuttuvat näyttelytulokset, omistajatiedot ja muut huomautukset ja kysymykset voi lähettää
osoitteeseen pistelasku@sukaro.net

Pisteenlaskusäännöt

 • Kokonaispisteissä huomioidaan seitsemän (7) parasta tulosta. Näistä korkeintaan kolme (3) voi olla ulkomailla järjestettyjen näyttelyiden tuloksia.
 • Parhaat tulokset kootaan automaattisesti kaikista niistä näyttelyistä, joiden tulokset pisteenlaskijoilla on käytettävissä. Myös ulkomaantulokset huomioidaan automaattisesti tässä vertailussa.
 • Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa saman Vuoden Voitokkain ­kilpailussa pistemäärän, ratkaistaan sijoitus seuraavasti: enemmän ROP­pisteitä kerännyt, ja jos ne ovat tasan niin enemmän VSP­pisteitä kerännyt. Jos pisteet ovat edelleen tasan, voittaa koira joka on saavuttanut pisteet pienemmällä määrällä näyttelyitä.
  Jos edelleen pisteet ovat tasan, annetaan koirille jaettu sija.

Pisteet laatumaininnasta ja sertifikaatin arvoisuudesta

ERI SA (erinomainen & sertifikaatin arvoinen)5
ERI (erinomainen)4
EH (erittäin hyvä)3
H (hyvä)2
T (tyydyttävä)1
HYL/EVA (hylätty/ei voida arvostella)0

SuKaRo Open Show:ssa, pentuluokissa sekä kasvattajaluokissa

KP (Kunniapalkinto)3
ei­ KP (ei kunniapalkintoa, mutta hyväksytty osallistuminen,
1 myös silloin jos SuKaRo Open Show:ssa ei jaeta KP:ja)
1

Sijoituspisteet (​jokainen saavutettu sijoituitus lisätään erikseen)

Sijoitus RyhmänäyttelyKaikkien rotujen näyttelyKansainvälinen näyttelySSKY:n erikoisnäyttelySuKaRo Open ShowPentuluokat
& Epävirallinen pentunäyttely
BIS-1+7+10+10+10+12+10
BIS-2+4+6+7+8+10+6
BIS-3+3+5+6+6+9+5
BIS-4+2+4+5+6+8+4
BIS-5+7
BIS-6+6
RYP-1+12+14+16+§4+14
RYP-2+10+12+14+12+12
RYP-3+9+11+13+11+11
RYP-4+8+10+12+10+10
RYP-5+4+6+8+6
ROP+7+7+8+8+8+7
VSP+6+6+7+7+7+6
PU/PN­2+4+4+5+5+5+4
PU/PN­3+3+3+4+4+4+3
PU/PN­4+2+2+3+3+3+2

Lisäpisteet

Näyttelykohtaisiin pisteisiin lisätään seuraavat

Valionarvo +3

Titteli

Maailman Voittaja – titteli+10
Euroopan Voittaja – titteli+5
Pohjoismaiden Voittaja – titteli+5
muu alueellinen Voittaja – titteli+5
Maan Voittaja – titteli+3
Kaupungin Voittaja – titteli+2
Epäviralilnen pentutitteli+2

Junior ja Veteraani ­tittelit lasketaan vastaavasti, mutta veteraanititteleiden pisteet huomioidaan vain Vuoden Voitokkain Veteraani ­kilpailussa.

Voitettu koira* +1

 • Sama rotu ja kokomuunnos
 • ROP voittaa automaattisesti kaikki muut
 • VSP oman sukupuolensa kaikki muut sekä toisen sukupuolen alemman laatuarvostelun saaneet
 • Luokassa sijoittuneet voittavat samassa luokassa alemmas sijoittuneet sekä sijoittamattomat
 • Luokasta ja sukupuolesta riippumatta kaikki voittavat alemman laatuarvostelun saaneet
 • Pentuja ei lasketa muille kuin pennuille.
 • Poissaolevia ei lasketa.
 • Kukin voitettu koira lasketaan vain kerran vaikka useampi ehto täyttyisi

Junior­BIS jos sellainen järjestetään

SuKaRo Open ShowMuut näyttelyt
JUNIOR-BIS -1+6+14
JUNIOR-BIS -2+5+12
JUNIOR-BIS -3+4+10
JUNIOR-BIS -4+3+8
JUNIOR-BIS -5+2
JUNIOR-BIS-6+1

Vuoden Voitokkain Veteraani

Pisteet lasketaan kuten edellä, mutta lisäksi lasketaan ROP­VET ja VSP­VET ­pisteet samanarvoisina kuin sen näyttelytyypin ROP ja VSP. Myös Veteraanitittelit huomioidaan taulukon mukaisesti.

Vuoden Voitokkain Kasvattaja

Pisteet lasketaan kuten edellä, mutta sijoituspisteet seuraavasti

Sijoitus RyhmänäyttelyKaikkien Rotujen näyttelyKansainvälinen näyttelySSKY:n ErikoisnäyttelySuKaRo Open ShowEpävirallinen pentunäyttely
BIS­KASV 1+15+15+20+20+20+15
BIS­KASV 2+10+12+15+15+15+12
BIS­KASV 3+8+10+12+12+12+10
BIS­KASV 4+7+8+10+10+10+8
ROP-KASV+5+5+5+6+6+5
KAK 2+3+3+3+3+3+3
KAK 3+2+2+2+2+2+2
KAK 4+1+1+1+1+1+1

Kasvattajatittelit huomioidaan vastaavasti kuten edellä esitetty. Jokaisesta voitetusta kasvattajaryhmästä saa myös lisäpisteen vastaavasti kuten edellä esitetty.

Vuoden Voitokkain Pentu

Pisteet lasketaan kuten edellä esitetty. Pentupisteillä kilpaillaan vain Vuoden Voitokkain Pentu ­kilpailussa.