Uusi kasvattajasitoumus voimaan vuoden 2022 alusta

Kasvattajasitoumus
Hyväksytty Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n valtuustossa 28.11.2021. Tulee voimaan
1.1.2022.
Allekirjoittanut sitoutuu koiranpidossaan ja koirankasvatuksessaan noudattamaan seuraavia Suomen
Kennelliiton sääntöjen, ohjeiden ja yleisen jalostusstrategian mukaisia periaatteita, jotka samalla ovat
edellytyksenä kennelnimen saamiseksi.

 1. Hyväksyn Kennelliiton tarkoituksen, joka on seuraava: Kennelliiton sääntöjen mukaisena
  tarkoituksena on koira-alan valtakunnallisena asiantuntijajärjestönä luoda hyvät edellytykset
  koirien hyvinvoinnille ja koiranpidolle suomalaisessa yhteiskunnassa niin, että koira on
  luontevaosa suomalaista elämänmuotoa. Kennelliitto edistää rekisteröityjen koirien vastuullista
  omistamista, kasvattamista ja käyttöä. Tavoitteena on terve, hyväluonteinen,
  käyttöominaisuuksiltaan ja rakenteeltaan sekä ulkomuodoltaan rodunomainen, hyvinvoiva koira.
 2. Perehdyn koiranpitooni ja kasvatustoimintaani soveltuvaan lainsäädäntöön ja määräyksiin ja
  otan ne huomioon toiminnassani.
 3. Olen tietoinen siitä, että Kennelliiton säännöt, ohjeet, määräykset ja yleinen jalostusstrategia
  koskevat sekä minua että kasvatustyötäni. Perehdyn kasvattamieni rotujen tarpeisiin ja
  huolehdin, että koirani saavat riittävästi ravintoa, huolenpitoa ja rodunomaista aktiviteettia. Pidän
  koiriani niiden tarpeet täyttävissä tiloissa ja huolehdin niiden riittävästä liikunnasta. Sitoudun
  edistämään koirieni hyvinvointia omalla toiminnallani ja huolehtimaan, ettei koiranpidostani
  aiheudu kohtuutonta haittaa ympäristölle.
 4. Kasvatan Kennelliiton rotukoirarekisteriin rekisteröitäviä koiria. Tavoitteenani on kasvattaa
  käyttötarkoitukseensa sopivia rotumääritelmän mukaisia koiria, jotka ovat terveitä, pitkäikäisiä ja
  yhteiskuntakelpoisia.
 5. Olen perehtynyt kasvattamiini rotuihin niin, että tunnen hyvin niiden voimassa olevat
  rotumääritelmät ja käyttötarkoitukset. Olen perehtynyt niiden jalostuksen tavoiteohjelmiin sekä
  Kennelliiton yleiseen jalostusstrategiaan ja pyrin noudattamaan niihin kirjattuja suosituksia.
  Kunnioitan kasvattamieni rotujen alkuperää ja vältän liioittelua eri ominaisuuksissa.
  Jalostukseen käyttämäni koirat ovat terveitä, hyväkuntoisia sekä käyttäytymiseltään
  rodunomaisia.
 6. Annan avoimesti tietoa koirieni ominaisuuksista sekä vioista ja sairauksista. Luovutan
  Kennelliitolle omistamieni koirien terveystutkimustulokset ja suostun niiden julkaisemiseen.
  Kannustan myös kasvattamieni koirien omistajia samaan. Tiedän, että koirieni
  terveystutkimustulokset ovat vapaasti käytettävissäni haluamallani tavalla. Tiedän, että
  kasvattamani rodun terveystutkimustulokset ovat rodunkasvatuksen etu, osa pysyvää
  tietokantaa ja Kennelliiton avoimen tietokannan toimivuuden edellytys.
 7. Rekisteröin rotukoirapentueeni Kennelliiton voimassa olevan rekisteröintiohjeen mukaisesti.
 8. Luovutan pennut aikaisintaan seitsemän (7) viikon ikäisenä hyvän kauppatavan mukaisesti
  terveinä ja hyväkuntoisina.
 9. Myydessäni koiran teen siitä kirjallisen molemmille osapuolille kohtuullisen sopimuksen käyttäen
  ensisijaisesti Kennelliiton vakiosopimuslomakepohjaa. Samoin teen luovuttaessani koiran
  sijoitukseen. Kauppahintaan sisältyy rekisteritodistus ja kirjalliset hoito-ohjeet. Jos Kennelliitto
  poistaa koiran rekisteristä, palautan kauppahinnan tai sijoituksesta otetun vakuusmaksun.
 10. Myydessäni koiran neuvon uutta omistajaa tekemään omistajailmoituksen Kennelliittoon.
 11. Kennelliiton valtuuttamat henkilöt voivat opastaa ja neuvoa koirieni pidossa ja hoidossa sekä
  suorittaa kennelneuvontakäyntejä että ottaa polveutumismäärityksiin tarvittavia näytteitä
  koiristani.
 12. Tämä sitoumus on voimassa Kennelliiton jäsenyydestä riippumatta, ellen sitä kirjallisesti irtisano.