Kennelnimiohjeet

SKL-FKK:n valtuuston hyväksymät 18.11.2000. Voimassa 1.7.2001 alkaen.

Kennelnimi voidaan myöntää seuraavin edellytyksin

  • Hakija on täyttänyt 18 vuotta.
  • Hakija on sopiva kennelnimen haltijaksi.
  • Hakija on sekä Kennelliiton että rotujärjestön jäsen
  • Täytetty ja allekirjoitettu kennelnimianomus.
  • Jäljennös kasvattajakurssin suorittamisesta hyväksytysti.
  • Täytetty ja allekirjoitettu kasvattajasitoumus.
  • Täytetty ja allekirjoitettu rotuyhdistyksen puoltolausunto tai rotujärjestön antama todistus jäsenyydestä. (Jos lausunto kielteinen)

Poltolausunnot annetaan seuraavasti:

  • Kiinanharjakoira=SKKY
  • Perunkarvatonkoira =SSKY
  • Meksikonkarvatonkoira =SSKY

SSKY = Suomen Seurakoira Yhdistys
SKKY= Suomen Kääpiökoirayhdistys

SSKY vaatii, että rotua harrastava jäsenyhdistys
antaa oman lausuntonsa, ennenkuin edes käsittelee anomusta.

Muita reittejä ei kennelnimen saamiselle ole, kennelliitto ei lähettele selvitys tai puoltolausunto pyyntöjä minnekkään.